Karolina Majdzińska

Jest absolwentką kierunków: prawo (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), administracja (Politechnika Warszawska) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz studiów doktoranckich w naukach ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Naukowo związana z Instytutem Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem Prof. dr hab. Piotra Błędowskiego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o polityce publicznej. Główne obszary zainteresowań naukowych to problematyka polityki integracyjnej uchodźców i pomocy społecznej im przysługującej; polityki migracyjnej; ekonomia i przedsiębiorczość społeczna, w tym szczególnie działalność spółdzielni socjalnych. Uczestnik kilkunastu projektów badawczych (w tym międzynarodowych) oraz kierownik kilku projektów badawczych.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-07-11 14:37:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-09-19 13:47:06
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk