Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kamila Bielawska

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Ryzyka Finansowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce systemów emerytalnych. Autorka kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych poświęconych zagadnieniom zabezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń społecznych oraz finansów publicznych. Współautorka badań i raportów m.in. „Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza aktualnego stanu i rekomendacje zmian” (2014), „Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy i fiskalny. Przyczyny, skutki, rekomendacje w zakresie reguł fiskalnych” (badania sfinansowane z grantu NCN 2012/05/B/HS4/04206).
Członek Komitetu Wykonawczego European Network for Research on Supplementary Pensions,  członek zarządu Oddziału Północnego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych”.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk