Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jerzy Jendrośka

dr nauk prawnych, teoretyk i praktyk prawa ochrony środowiska, autor wielu publikacji, członek Komitetu Konwencji z Aarhus.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk