Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Paweł Waszkiewicz

Doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w tematach prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej czy metod inwigilacji.

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, wykładowca i profesor wizytujący m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-20 16:19:25
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-24 16:34:03
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk