Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hubert Kaszyński

Socjolog, kliniczny pracownik socjalny, adiunkt z habilitacją w Zakładzie Socjologii Stosowanej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze zdrowia psychicznego.

Od 2007 roku sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, od 2013 roku wiceprzewodniczący Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie oraz od 2016 roku doradca ds. profesjonalizacji pracy socjalnej Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Współtwórca i koordynator wieloletniego krakowskiego projektu szkoleń promujących zdrowie psychiczne bazujących na znaczeniu bezpośredniego kontaktu z osobami z doświadczeniem trudności emocjonalnych.

Badawczym celem projektu jest identyfikacja i krytyczna analiza kluczowych aspektów działalności edukacyjnej, która umożliwiają tworzenie otwartych (nieopresyjnych) przestrzeni dialogu, mających znaczenie w redukowaniu piętna związanego ze zdrowiem psychicznym, ale również w prowadzeniu kształcenia i doskonalenia  zawodowego pracowników socjalnych. Kluczowym podejściem metodycznym stosowanym w projekcie jest – współcześnie eksplorowana w europejskim środowisku szkół pracy socjalnej – koncepcja service users involvement.

Instytut Terapii i Edukacji Społecznej.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk