Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Anna Wójcicka

Dr hab. med. Anna Wójcicka. Jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz współzałożycielką i prezesem firmy Warsaw Genomics, zajmującej się diagnostyką genetyczną. Od lat pracuje w obszarze zagadnień związanych z biotechnologią i medycyną.
Współpracuje z zespołami badawczymi z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych na świecie. Autorka publikacji na temat nowotworów człowieka, nagradzana za swą pracę w Polsce i w Europie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła staże badawcze na Wydziale Genetyki Medycznej Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Laboratorium Endokrynologii Molekularnej Imperial College w Londynie oraz w Comprehensive Cancer Center w Ohio State University, Columbus (USA).
Wyróżniona tytułem Very Important Polish Innovator przez Fundację Godła Promocyjnego Teraz Polska, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk