Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Filip Dąbrowski

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich​

Od 5 lat rezydent Położnictwa i Ginekologii w I Klinice Położnictwa WUM, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, zatrudniony także na stanowisku Wykładowcy.

Członek: Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjngo, Polskiego Towarzystwa Biologii Rozrodu

Ukończył podyplomowe studia zarządzania zakładami ochrony zdrowia w SGH (2012)

Studia doktoranckie, na I Wydziale Lekarskim, w grudniu obrona pracy doktorskiej nt. potencjału immunomodulacyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych błony owodniowej.

Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy OIL w Warszawie oraz Komisji ds. Młodych Lekarzy przy Naczelnej Izbie Lekarskiej

Członek zarządu Porozumienia Rezydentów.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz