Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Barbara Grabowska-Moroz

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich​

Doktor nauk prawnych, ukończyła studia L.LM z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego na Central European University; koordynator "Monitoringu procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości' w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Od 2014 r. ekspertka w ramach FRANET – sieci ekspertów Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-20 16:20:43
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-08-06 15:09:42
Operator: AnetaKosz