Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dominika Kozłowska

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

Redaktor naczelna miesięcznika „Znak”, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, publicystka. Specjalizuje się w tematach dotyczących społecznych przemian religijności, relacji państwo-Kościół, feminizmu, wielokulturowości i problemów mniejszości. Członkini Zarządu Społecznego Instytutu Społecznego Znak sp. z o.o. oraz Rady Fundacji na rzecz Chrześcijańskiej Kultury Społecznej im. Hanny Malewskiej. Regularnie uczestniczy w ogólnopolskich i regionalnych Kongresach Kobiet oraz Klubie Polska-Rosja w Fundacji im. Stefana Batorego. W 2016 r. uczestniczyła w kampanii na rzecz homoseksualnych katolików „Przekażmy sobie znak pokoju”. W 2017 otrzymała Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa, przyznaną „za odświeżenie i wzbogacenie formuły miesięcznika „Znak”, nawiązanie do najlepszych jego tradycji z jednoczesnym otwarciem na młodych autorów i odważne podejście do poruszanych tematów”. Publikuje także m.in. w „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk