Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Barbara Imiołczyk

Dyrektorka Centrum Projektów Społecznych BRPO.

Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990 - 94 wiceprezydent Będzina. Posłanka na Sejm II i III kadencji (w latach 1993 - 2001) z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności. M.in. przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Od 2001 roku zarządzała założoną przez Jerzego Regulskiego Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, zajmującą się wspieraniem rozwoju samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Od 2011 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako koordynator ds. komisji ekspertów i rad społecznych przy RPO. Od 2014 do 2015 r. - dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

Odznaczana za zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego: m.in.: nagrodą im. Grzegorza Palki (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004),   Krzyżem Oficerskim tego orderu (2009), Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015).

Honorowa Obywatelska miasta Sławkowa.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk