Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Anna Ocimek

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich​

Studentka pracy socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka socjologii.

Współpracuje z Instytutem Terapii i Edukacji Społecznej-Stowarzyszenie m.in. w ramach projektu "Krakowskie szkolenia promujące zdrowie psychiczne".

Zaangażowana w działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego wśród młodzieży, studentów i pracowników szkół wyższych.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Tytuł: Anna Ocimek
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk