Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jacek Dubois

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wspólnik i współzałożyciel powstałej w 1995 roku Spółki Adwokackiej Pociej, Dubois, a wcześniej wspólnik w Lawyer Service Pociej, Dubois, Borowski, Warfołomiejew – jednej z pierwszych firm prawniczych w Polsce.

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w prawie karnym gospodarczym i sprawach o ochronę dóbr osobistych. Jest wykładowcą prawa karnego materialnego i procesowego, aktywnym publicystą i autorem artykułów o tematyce prawniczej.

Występował w roli obrońcy w wielu głośnych procesach karnych, w swojej karierze był również pełnomocnikiem Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP i Marszałka Sejmu RP, a także Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Od 2012 roku jest wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu; jest także Członkiem Rady Fundacji im. profesora Bronisława Geremka.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Tytuł: Jacek Dubois
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk