Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Adriana Porowska

Koordynatorka merytoryczna w schronisku dla osób bezdomnych, mieszkaniach treningowych, streetworkingu. Pracownik socjalny, 

Dyrektorka Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej , Przewodnicząca Warszawskiej Rady Opiekuńczej KDS. ds. Bezdomności przy Prezydencie m.st. Warszawy, członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich, Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-11 16:46:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-12-12 12:01:28
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk