Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Czy sklep z e-papierosami poza galerią handlową musi być zamknięty? - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data:

Pan, który prowadzi sklep z e-papierosami w oddzielnym budynku (poza galerią handlową), pyta, czy musi go zamknąć. Jakie są zasady działalności i ograniczeń dla sklepów poza galeriami handlowymi?

Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w placówce handlowej (należy przez to rozumieć obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu - jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych – zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni) może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

1) 1 osoba na 10 m2 - w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;

2) 1 osoba na 15 m2 - w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2.

Te ograniczenia dotyczą ogólnie handlu we wszystkich sklepach, zatem i sklepu z e-papierosami położonego w innym budynku niż galeria handlowa.

Zakaz handlu detalicznego został natomiast przewidziany dla właścicieli i najemców powierzchni handlowej w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 zgodnie z § 7 ust. 5 ww. rozporządzenia. Chociaż od tego ogólnego zakazu został przewidziany szereg wyjątków, to zakaz ten nie dotyczy placówek handlowych spoza galerii i centrów handlowych, Mogą one zatem w dalszym ciągu prowadzić działalność handlową.

Stan prawny na 16 listopada 2020 r.

Eksperci BRPO odpowiadają na pytania pod bezpłatnym telefonem 800 676 676. Podejmują też interwencje i wyjaśniają sytuacje sporne i wątpliwe. O tym można przeczytać tu: INTERWENCJE RPO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2020-11-18 08:51:31
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk