Konkurs VERBA VERITATIS 2017 pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego organizują XII Edycję Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu. Zgłoszenia do Konkursu będą zbierane do końca lipca 2017 r. Ogłoszenie wyników planowane jest na listopad br.

Cel konkursu: kreowanie oraz umacnianie postaw etycznych zgodnych z zasadami współżycia społecznego wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Zasięg Konkursu oraz jego interdyscyplinarny charakter stanowi doskonałą platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń między dyplomantami, doktorantami oraz absolwentami szkół wyższych a podmiotami gospodarczymi.

Adresaci konkursu: absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione po roku 2008, które nie były dotychczas zgłaszane do Konkursu.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2017-05-26 14:09:25
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-27 12:02:22
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk