Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konkurs RPO na najlepszą pracę doktorską

Data:
Tagi: wydarzenie

 

W Biurze RPO odbyła się uroczystość wręczenia nagrody laureatce konkursu Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych poświęconą wykluczeniu społecznemu.
Laureatką została dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozprawa doktorska „Wypadek w komunikacji z udziałem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminologiczne” autorstwa dr Jurgielewicz-Delegacz pokazuje wybraną problematykę w sposób rzetelny i wielopłaszczyznowy. Tematyka jest niszowa, aktualna oraz doniosła społecznie. Jak wskazała autorka w nagrodzonej dysertacji, z jednej strony zjawiskiem pożądanym jest wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością w ruchu drogowym, co jest możliwe dzięki rozwojowi techniki, w tym sposobności korzystania z pomocy elektronicznych, takich jak interaktywne mapy, urządzenia nawigujące czy elektroniczne laski oraz nabywaniu przez osoby niewidome i słabowidzące umiejętności samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejskiej, z drugiej jednak strony osoby niepełnosprawne narażone są na wypadki w komunikacji. W nagrodzonej pracy autorka przeprowadziła rozważania teoretyczne, mające na celu przybliżenie aspektów niepełnosprawności i jej definicji na gruncie prawa międzynarodowego i krajowego, czy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; autorka dokonała także wnikliwej charakterystyki przestępstwa wypadku w komunikacji, zarówno w ujęciu historycznym, a także na tle obowiązujących przepisów. Dodatkowo praca zawiera badania empiryczne - ukierunkowane na zbadanie skali i przyczyn wypadków drogowych z udziałem osób niewidomych i słabowidzących.

W uroczystości wzięli udział prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, członkowie kapituły konkursu w składzie: prof. Ryszard Czerniawski, Uniwersytet SWPS, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Marta Kolendowska-Matejczuk, Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego, dr Krzysztof Kurowski z Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz Wojciech Soczewica, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Kontaktów z Mediami. Obecna była również promotorka pracy prof. Ewa Monika Guzik-Makaruk, Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki Uniwersytetu w Białymstoku.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP