Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konkurs „Nauczyciel-Mediator” im. Joanny Kubiak pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Konkurs „Nauczyciel-Mediator” im. Joanny Kubiak organizowany jest przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej we współpracy z Fundacją Przyjaciółka. Inauguracja planowana jest na 18 października 2018 roku w Międzynarodowy Dzień Mediacji. Konkurs skierowany jest do nauczycieli stosujących w swojej pracy z uczniami różne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacje.

Cele konkursu:

  • Promocja form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli.
  • Wyróżnienie nauczycieli, którzy konsekwentnie i z sukcesem stosują w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą te metody.
  • Wspieranie rozwoju osobistego nauczycieli w obszarze metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w sytuacji narastającej w szkołach agresji i przemocy.
  • Upamiętnienie życia i pracy Joanny Kubiak.

Patronka konkursu – Joanna Kubiak – była mediatorką, osobą promująca mediację i pokojowe formy rozwiązywania konfliktów w szkołach. Była związana ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), współtworzyła i kierowała Ośrodkiem Mediacji SIP, współpracowała z Fundacją Dobrych Rozwiązań, była wpisana na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i cywilnych. Z sukcesem szkoliła nauczycieli i pedagogów szkolnych w takim działaniu, sama także uczestniczyła w mediacjach w szkołach. Mediację i bezkonfliktowe rozwiązywanie sporów traktowała jako swoją pasję i misję.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk