Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konkurs na najlepszą pracę doktorską (19.06.)

Data:
Tagi: wydarzenie

Rzecznik Praw Obywatelskich ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych poświęconą wykluczeniu społecznemu.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia może dokonać autor pracy, jej promotor lub recenzent.

Prace powinny być nadsyłane w wersji elektronicznej (na płycie CD) do 19 czerwca br.

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk