Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konkurs Mistrzowie Mediacji

Data:

 

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbył się III Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji, w którym wzięli udział studenci prawa. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.


Zadaniem uczestników było m.in. opracowanie scenariusza mediacji z prawa gospodarczego lub handlowego oraz wzoru ugody na podstawie jednego ze stanów faktycznych. W finale, trzy najlepsze drużyny zaprezentowały symulacje mediacji przygotowane na podstawie stworzonych przez siebie scenariuszy. Zwycięzcami III Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji zostali studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, drugie miejsce zajęła reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego, a trzecie drużyna z Uniwersytetu Warszawskiego.


Projekt ma na celu wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Konkurs został zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland we współpracy m.in. z Krajową Radą Radców Prawnych i Naczelną Radą Adwokacką.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP