Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbędzie się 7 grudnia 2019 roku – w 19. rocznicę uchwalenia Karty Praw Podstawowych. Tematem przewodnim konkursu jest problematyka pytań prejudycjalnych dotyczących m.in. Karty Praw Podstawowych.

Cele inicjatywy:

  • kształtowanie kompetencji retorycznych adeptów w zawodzie radcy prawego,
  • pogłębienie ich kompetencji merytorycznych z zakresu problematyki pytań prejudycjalnych oraz znaczenia Karty Praw Podstawowych dla polskiego system prawnego,
  • kształtowanie wśród najmłodszych adeptów sztuki prawniczej rozumienia roli tych instrumentów prawnych w praktyce profesjonalnych prawników, a także roli wartości kształtujących przestrzeń praw i wolności obywatelskich w Unii Europejskiej.
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-11-26 11:45:41
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk