Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Data:
,
Tagi: kalendarium

Od 16 do 20 września 2018 r. w Zakopanem odbył się jubileuszowy XX Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, pod hasłem "Dziecko wobec rozpadu rodziny". 

Sędziowie uczestniczyli w wykładach i seminariach dotyczących różnych kwestii związanych z orzekaniem w sprawach rodzinnych. 

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich odczytał list Adama Bodnara. 

RPO wskazał, że na sędziach rodzinnych spoczywa ogromna odpowiedzialność – za losy dziecka, jak i częściowo za losy rodziny, której dziecko jest członkiem. Niestety, obecna organizacja wymiaru sprawiedliwości, m.in. ciągłe rozszerzanie kognicji sądów rodzinnych, przeciążenie sprawami, niedostateczna obsada etatów asystentów sędziego wpływa na długotrwałość postępowań, która jest największą bolączką dla uczestniczących w nich rodziców i dzieci. Długotrwałość postępowań stanowi również pożywkę dla ataków na sądownictwo rodzinne i sędziów.
 
Dlatego – dla ochrony najlepszych interesów tak całego sądownictwa, sędziów rodzinnych, jak i obywateli, ale przede wszystkim dla ochrony najlepszych interesów dziecka – my wszyscy, zarówno tworzący prawo, jak i je stosujący w swojej pracy, powinniśmy zrobić wszystko, by przewlekłości i długotrwałości postępowań przeciwdziałać. Konieczna jest większa aktywność sędziowska i determinacja, by wydać orzeczenie stabilizujące sytuację dziecka po jak najmniejszej liczbie rozpraw i posiedzeń. Konieczne jest wykorzystywanie nowych technologii, by komunikacja między uczestnikami i sądem oraz między sądem a innymi organami była jak najsprawniejsza. Konieczna jest wreszcie zmiana języka i stylu komunikacji między sądem a uczestnikami, by obywatel wychodzący z sądu nie tylko wiedział, co zostało orzeczone, ale także rozumiał, jak to się stało i dlaczego - napisał RPO .

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk