Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Data:
Tagi: wydarzenie


Dr Ryszard Czerniawski Zastępca RPO wziął udział w IV Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.  Organizatorami wydarzenia były:  Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Tegoroczny Kongres odbywał się pod hasłem „10 lat przedsiębiorczości bez granic”. Sympozjum patronował m.in. José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej i Bronisław Komorowski, Prezydent RP.


Zastępca RPO wraz z innymi ekspertami, reprezentującymi m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości,  Najwyższą Izbę Kontroli i Trybunał Sprawiedliwości UE uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Rola doradztwa prawnego w rozwoju przedsiębiorczości”. Problematyka ta dotyczyła głównie zagadnień związanych z prowadzeniem działań prewencyjnych, zapobiegającym sporom na linii przedsiębiorca – organy skarbowe oraz rolą samorządu adwokackiego w rozwoju przedsiębiorczości.

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP