Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kongres Bankowości Detalicznej

Data:

13 listopada dr Ryszard Czerniawski Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownicy Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO wzięli udział w VII Kongresie Bankowości Detalicznej.
W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie płatności mobilnych, perspektyw bancassurance w Polsce oraz problemu nieaktywnych rachunków bankowych. Dr Czerniawski zwrócił uwagę na skomplikowaną sytuację spadkobierców. Zauważył, że dziś bardzo łatwo jest założyć konto i zdeponować na nim pieniądze. Problem pojawia się jednak w przypadku nagłej śmierci, czy utraty pamięci, gdy nikt z bliskich nie wie o istnieniu takiego rachunku. Wówczas rodzi się pytanie – do kogo mają zwrócić się spadkobiercy. Niestety obecnie, aby wykazać się tytułem prawnym do tego spadku, należy napisać do wszystkich banków. W ocenie Zastępcy RPO, ta sytuacja powinna ulec zmianie.
Kongres Bankowości Detalicznej stanowi część Projektu Europejski Kongres Finansowy. Jego celem jest przeprowadzenie debaty publicznej o bezpieczeństwie finansowym i zrównoważonym rozwoju Europy i Polski. Uczestnicy Kongresu skupiają się na aktualnych wyzwaniach dla rozwoju sektora bankowego, identyfikują jego problemy i proponują rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. W tegorocznych obradach wzięli udział przedstawiciele m.in. administracji publicznej, instytucji finansowych oraz uczelni wyższych.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP