Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja z okazji 70 rocznicy Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie planują zorganizować międzynarodową konferencję w dniach 6-7 grudnia 2018. z okazji 70 rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Jest to dobra okazja do upamiętnienia wysiłków i osiągnięć Rafała Lemkina w zakresie karania ludobójstwa i zwrócenia uwagi na jego dziedzictwo, przede wszystkim na interpretacje tego przestępstwa przez międzynarodowe trybunały karne. Warto także zastanowić się nad skutecznością konwencji ONZ oraz mechanizmami jej stosowania i wdrażania. Organizatorzy podkreślają, że warto zauważyć, ze wieloaspektowy charakter ludobójstwa implikuje interdyscyplinarne podejście do tego problemu. W związku z tym organizatorzy pragną zaprosić nie tylko prawników, ale także historyków, socjologów i politologów do wzięcia udziału w konferencji jubileuszowej, do wspólnego przeanalizowania i przedstawienia prawnych, historycznych i socjologicznych aspektów ludobójstwa.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk