Konferencja „Współpraca Szkoły z Sądem Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Konferencja „Współpraca Szkoły z Sądem Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży” odbędzie się 16 stycznia 2020 roku w Szamotułach. Wydarzenie organizuje Sąd Rejonowy w Szamotułach wspólnie ze Starostami powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego.

Ideą konferencji jest przybliżenie nauczycielom oraz dyrekcji szkół problematyki prawnej związanej z możliwymi działaniami sądu podejmowanymi dla bezpieczeństwa młodzieży, wskazanie środków, jakimi sąd dysponuje, przedstawienie obowiązków i uprawnień szkoły.

Podstawą dla podjęcia prac nad zorganizowaniem konferencji były zgłaszane przez nauczycieli oraz pedagogów szkół problemy związane z rozumieniem przepisów prawa i praktycznego rozwiązywania zagadnień związanych z konfliktami (także rodzinnymi), w które bywa zaangażowana szkoła jako podmiot sprawujący opiekę nad dziećmi.

W ramach wydarzenia przewidziany jest także panel, który przybliżyć ma nauczycielom karnoprawne i cywilnoprawne konsekwencje naruszania dóbr osobistych w internecie, w tym szeroko pojętego "hejtu" oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jakie z tego płyną.

Prelegentami konferencji będą sędziowie Sądu Rejonowego w Szamotułach zajmujący się na co dzień problematyką prawa rodzinnego, postępowaniem w sprawach nieletnich oraz prawa cywilnego.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-12-18 10:34:30
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna