Konferencja „Well…being! Czyli za czym tęsknimy w pracy” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Konferencja „Well…being! Czyli za czym tęsknimy w pracy” organizowana jest w ramach działalności Think Tanku Diversity Hub (inicjatywa non-profit) skoncentrowanego na promowaniu idei zarządzania różnorodnością i idei zarządzania humanistycznego (m.in. poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności w obszarach takich, jak wiek, interkulturowość, płeć, niepełnosprawność, zdrowie) w biznesie i administracji publicznej. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim potrzebom człowieka w miejscu pracy.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2016-12-14 11:15:45
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk