Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Standardy Etyczne i Prawa Kobiet w biznesie”

Data:

„Standardy Etyczne i Prawa Kobiet w biznesie” to hasło tegorocznej konferencji dotyczącej biznesu i praw człowieka organizowanej przez  Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Global Compact Network Poland.  W tym roku kolejni sygnatariusze podpisali Deklarację Standardu Programu Etycznego. Wśród nich znalazło się też Biuro RPO.

Adam Bodnar przypomniał, że w tym roku rząd przyjął Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020. Rzecznik podkreślił, że bardzo ważne jest, aby standardy etyczne były przyjmowane także w instytucjach publicznych. – Dla nas ważne jest jednak nie tylko to by te standardy po prostu przyjąć, dużą uwagę poświęciliśmy temu, by się do nich odpowiednio przygotować, by zrobić to w zaplanowany i przemyślany sposób – wskazał Adam Bodnar.

Zaznaczył także, że przyjęcie tego typu standardów służy wewnętrznemu wzmocnieniu organizacji. Rzecznik zauważył, że może to być pewnego rodzaju ubezpieczenie dla pracodawców, które w ten sposób zapobiegnie nadużyciom w miejscu pracy np. mobbingowi, czy molestowaniu seksualnemu. Wskazał bowiem, że do takich nieprawidłowości może dochodzić we wszystkich tych organizacjach, gdzie występują relacje hierarchiczne. RPO przypomniał, że od dawna zajmuje się m.in. tematem mobbingu i molestowania w służbach mundurowych. – Niektóre ze służb mają dobrze opracowane standardy przeciwdziałania tego typu zjawiskom, niestety inne traktują ten temat powierzchownie – zauważył Adam Bodnar.

- Mam nadzieję, że  działania RPO przyczynią się do tego, że standardy etyczne w biznesie i instytucjach publicznych będą respektowane – podkreślił rzecznik.

Podczas konferencji dyrektor generalna Biura RPO Katarzyna Jakimowicz zaprezentowała proces przygotowań Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do przyjęcia Standardu Programu Etycznego.

Podkreśliła, że w proces przygotowań włączeni byli wszyscy pracownicy, a ich uwagi pozwoliły na wypracowanie ostatecznej wersji wewnętrznego kodeksu. Był to proces długotrwały, ale taki sposób zapewnia, że będzie to dokument faktycznie żyjący. Jednocześnie nie jest to dokument zamknięty, może on podlegać modyfikacjom we współpracy z pracownikami i doradcami ds. etyki. Dyrektor wskazała, że administracja powinna być konkurencyjnym pracodawcą. - Musi dać przykład świadomego pracodawcy: łączenie ról zawodowych i prywatnych, podkreślanie roli rodzica i możliwości realizowania się rodzica w pracy, ale nie tylko rodzica – pamiętajmy, że wielu z nas, wiele rodzin ma w swoim gronie osoby starsze, to są też problemy osób opiekujących się starszymi w rodzinie – mówiła Katarzyna Jakimowicz.

Adam Bodnar wraz z członkami Grupy Roboczej podpisali Deklarację Standardu Programu Etycznego. Przedstawiono również opracowanie pt. „Polityki compliance a różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy” oraz działania programu na 2018 r. Omówione zostały też globalne i krajowe spojrzenia na kwestie standardów etycznych i równego traktowania kobiet.

Konferencja stanowiła podsumowanie tegorocznych działań programu „Biznes i prawa człowieka – Standard Etyki w Polsce”.

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-12-12 13:00:11
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Justyna Z@recka