Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja pt. "Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce"

Data:
Tagi: kalendarium

W Biurze RPO odbyła się konferencja połączona z prezentacją wydanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich publikacji pt. “Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce”. Podczas dwóch paneli dyskusyjnych eksperci dyskutowali na temat praw cudzoziemców z perspektywy pobytowej i rynku pracy.

Monografia powstała w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy RPO. Zawiera m.in. omówienie kwestii związanych z przeprowadzoną abolicją, detencją małoletnich oraz dostępem do zatrudnienia i łamaniem praw pracowniczych cudzoziemców.

 

 

 

Program konferencji

 

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także