Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja pt. „Zapobieganie przemocy wobec kobiet” - transmisja na żywo

Data:

 

20 listopada w godz. 10:30 – 14:00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Zapobieganie przemocy wobec kobiet,  w tym dyskryminacji wielokrotnej. Polska w drodze do ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Celem spotkania jest wskazanie istotnego braku w polskim systemie przeciwdziałania przemocy, jakim jest niepostrzeganie zjawiska przemocy jako problemu głównie dotykającego kobiety. Istnieje również potrzeba uwrażliwienia odpowiednich organów publicznych i społeczeństwa na kwestię przemocy wobec kobiet z grup szczególnie narażonych na przemoc, tj. kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami oraz cudzoziemek. Organizatorami konferencji są Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. 

 

 

Tu powinien być odtwarzacz. Jeżeli go nie masz, wyłączyłeś Javascript albo masz inne ograniczenia włączone w komputerze...

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP