Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja pt. „Różni, ale równi” (Białystok, 17.10.)

Data:

 

17 października w godz. 11:00–15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku odbędzie się konferencja pt. „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami” organizowana przez Biuro RPO we współpracy z Fundacją Aktywizacja. Do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji państwowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów związanych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością z województwa podlaskiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Podlaski Maciej Żywno.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP