Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja "Prawa starszej Pani i starszego Pana" oraz publikacja Biura RPO

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w konferencji „Prawa starszej Pani i starszego Pana”, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim Na konferencji przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych w roku ubiegłym w biurze RPO dot. "Stanu przestrzegania praw osób starszych w Polsce" 

Publikacja BRPO: „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań”

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk