Konferencja podsumowująca program "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży" pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

W konferencji będącej podsumowaniem realizowanego w ubiegłym roku szkolnym programu „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie agresji i przemocy w szkole” biorą udział nauczyciele akademiccy lubelskich szkół wyższych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz Krajowej Rady Sądownictwa, mediatorzy sądowi oraz dyrektorzy szkół uczestniczących w programie. Konferencja jest okazją, aby podkreślić znaczenie mediacji rówieśniczej w tworzeniu pozytywnego klimatu w szkole oraz promować mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów i konfliktów.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2017-11-20 16:15:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk