Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja Podsumowująca Program Praw Człowieka ELSA Poland

Data:
Tagi: wydarzenie


W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się Konferencja Podsumowująca Program Praw Człowieka ELSA Poland, w której udział wzięli także: przedstawiciele Biura RPO, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem oraz Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego .

 

Spotkanie było okazją do podsumowania i prezentacji działalności w ramach Programu Praw Człowieka ELSA Poland w latach 2012 – 2014. Dyskutowano również nad efektywnością działań organizacji rządowych i pozarządowych w zakresie propagowania wiedzy o prawach człowieka w kontekście rozwoju sektora usług elektronicznych.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP