Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja poświęcona problematyce regionalizmu

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Pracownicy Biura RPO wzięli udział w konferencji pt. „Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej?”. Uczestnicy dyskutowali m.in. o współczesnym znaczeniu i problemach ruchu regionalistycznego. Konferencja ma być pierwszym z cyklu spotkań poświęconych tej problematyce. Spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie Senatu RP przez Kaszubski Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół Kociewski i Zespół Senatorów Województwa Śląskiego przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP