Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja naukowa „Ochrona danych medycznych w dobie nowych technologii” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Brackiej 12.  Organizatorem jest Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona danych medycznych w dobie nowych technologii” ma na celu zwrócenie uwagi i przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat relacji pomiędzy ochroną danych medycznych i tajemnicy lekarskiej, a postępującą technologią.  Jak piszą organizatorzy – omówienie tego zagadnienia wydaje się być szczególnie istotne, ze względu na rosnącą popularność zastosowania technologii Blockchain w ramach tzw. smart contract, sztucznej inteligencji oraz telemedycyny, jak również przez wzgląd na obowiązujące od zeszłego roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Gdy akt ten wchodził w życie budził wiele emocji - wprowadzał on bowiem nowe obowiązki dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane, a także przekazywał szersze uprawnienia osobom, których dane dotyczą.

Zakładanym celem projektu jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w kontekście prawa medycznego oraz zapoznanie się z problematyką zwalniania z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta w świetle nowych przepisów. Zagadnienia te będą omawiane w kontekście wykorzystania najnowszych technologii. Biorąc pod uwagę samą tylko telemedycynę, wartość tego rynku na świecie ma wzrosnąć z 17,3 mld dolarów w 2017 r. do 52,9 mld dolarów w 2025 r., mimo iż w Polsce jedynie 8% podmiotów leczniczych stosuje jej rozwiązania. Sztuczną inteligencję można wykorzystywać natomiast między innymi do analizy fotografii dna oka pacjenta w celu wykrycia zmian wskazujących na retinopatię cukrzycową - projekt taki został rozpoczęty niedawno w Poznaniu.

Świadomość zakresu ochrony danych osobowych jest szczególnie istotna w perspektywie przekazywania podmiotom leczniczym naszych danych wrażliwych odnoszących się do stanu zdrowia – stąd tak ważne jest uświadomienie nowości legislacyjnych na tym polu.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk