Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja nt. zarządzania informacjami

Data:
Tagi: wydarzenie

 

W Sejmie RP odbyła się konferencja naukowa pt. „Perspektywy zmian regulacji jawności i jej ograniczeń”, w której wzięła udział prof. Irena Lipowicz. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn. „Model regulacji i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. W pracach nad projektem uczestniczą m.in.  reprezentanci polskich i zagranicznych uczelni, przedstawiciele władzy wykonawczej oraz sędziowie.

 

W trakcie spotkania omówiono kwestie dotyczące zarządzania informacjami w postępowaniu administracyjnym i przedstawiono  projekt „Wzorcowych Przepisów Postępowania Administracyjnego UE”. Zaprezentowano opinie nt. europejskiej regulacji z perspektywy polskich doświadczeń i wskazano na aktualne problemy związane z informacją w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

 

W części poświęconej projektowi „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” zaprezentowano wyniki badań i postulaty zmian, dotyczące m.in.: przeciwdziałania nadużyciom prawa do informacji i cyberprzestępczości oraz zasad finansowania i ponownego wykorzystania publicznych baz danych.

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP