Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego "Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego" pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

Konferencja naukowa, organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu

Wrocławskiego w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe pt. „Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego" odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe są cyklicznie organizowaną konferencją naukową, będącą platformą dialogu reprezentantów szeroko rozumianych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz nauk prawnych. Tematyka spotkań naukowych jest ściśle związana z aktualnymi zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed uczestnikami postępowania karnego.

Celem tegorocznego Seminarium jest ustalenie zakresu gwarancji procesowych osoby podejrzanej i podejrzanego w początkowym stadium postępowania karnego przez pryzmat standardów określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawie Unii Europejskiej i Konstytucji RP. Poszanowanie uprawnień osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, zwłaszcza prawa do obrony ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu karnego i prowadzenia efektywnej obrony w kolejnych stadiach postępowania. Kwestią wymagającą zbadania są także konsekwencje naruszenia praw procesowych osoby podejrzanej podejrzanego na wstępnym etapie postępowania oraz ocena dowodów uzyskanych przy braku obrońcy i pod jego nieobecność. Problematyka ta będzie rozważana m.in. przez odniesienie do orzecznictwa strasburskiego i Sądu Najwyższego USA oraz prawa Unii Europejskiej.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk