Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja naukowa „Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

8 marca 2019 w godzinach 10.00 - 16.00 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (Aula 214 im. prof. T. Tomaszewskiego) odbędzie się konferencja naukowa „Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym”. Wydarzenie organizuje Koło Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS.

PROGRAM KONFERENCJI

I PANEL 10.00 - 11.15 „Kształtowanie się praw kobiet na przestrzeni lat”

Prowadzące: Aleksandra Gil, Anna Wcisło

 • Wprowadzenie do tematu panelu
 • Historia praw kobiet w XIX i XX w. z uwzględnieniem ruchu sufrażystek.

prof. dr hab. Teresa Gardocka – polska prawnik, profesor nadzwyczajny, specjalistka w zakresie prawa i postępowania karnego, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu SWPS

 • Rola kobiet w starożytności.

prof. dr hab. Bronisław Sitek – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie

 • Historia feminizmu i obecne pojmowanie tego zagadnienia.

dr hab. Anna Wachowiak – profesor nadzwyczajny SGGW w Warszawie, w Zakładzie Komunikacji Społecznej, Katedrze Socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych

 • Dyskusja

PRZERWA KAWOWA 11.15 - 11.45

II PANEL 11.45 - 13.30 „Prawa kobiet a polski system prawny”

Prowadzące: Natalia Banach, Izabela Wysocka

 • Wprowadzenie do tematu panelu
 • Zasada równości w polskim systemie prawnym na podstawie art. 32 i 33 Konstytucji RP.

prof. dr hab. Marek Chmaj – polski prawnik i politolog, profesor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego

 • Funkcjonowanie konwencji ONZ w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz Konwencji o prawach politycznych kobiet.

dr Paweł Kowalski – Prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Praw Człowieka

 • Usytuowanie praw kobiet w transformacji społecznoprawnej.

dr hab. Joanna Mizielińska – kulturoznawczyni, specjalistka w zakresie gender studies

 • Dyskusja

LUNCH 13.30 - 14.30

III PANEL 14.30 - 16.00 „Prawa kobiet we współczesnym świecie”

Moderator: Jacek Żakowski – dziennikarz i publicysta, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas

Prowadzący: Mira Kolasińska, Piotr Krasowski

Debata z udziałem zaproszonych Gości

 • prof. dr hab. Monika Płatek – Kierowniczka Zakładu Kryminologii IPK WPIA UW, honorowa Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, polska prawniczka, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Izabela Desperak – Socjolożka, feministka i wykładowczyni akademicka
 • Janina Ochojska – Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, działaczka humanitarna, astronom
 • Anna Błaszczak – Dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
 • dr Piotr Jakubowski – Wicedyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, wykładowca akademicki
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk