Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Europejskiego "Globalna Wioska" pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Europejskiego „Globalna Wioska”, która odbędzie się 6 maja 2021r., na platformie ClickMeeting. Wydarzenie organizuje ELSA Katowice. 

ELSA Katowice jest jedną z 15 Grup Lokalnych ELSA - stowarzyszenia skupiającego studentów prawa. Ma na celu rozwój edukacji prawniczej, wspieranie wzajemnego zrozumienia i pobudzanie społecznej odpowiedzialności wśród studentów prawa i młodych prawników.

Wydarzenie ma na celu przybliżenie odbiorcom tematyki współpracy pomiędzy państwami w ramach wspólnoty europejskiej oraz korzyści, jakie ta współpraca przynosi na różnych płaszczyznach. Odniesi się także do problemów o charakterze ponadnarodowym, wskazując mechanizmy radzenia sobie z nimi.

Uczestnikami  konferencji mogą być zarówno studenci prawa, stosunków międzynarodowych, jak i innych kierunków, zainteresowani tematyką prawa międzynarodowego i europejskiego. Uczestnictwo ma charakter nieodpłatny.
Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice, Dziekana WPiA Uniwersytetu Śląskiego; Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Fundacji Konrada Adenauera oraz Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik