Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja Liderów Dialogu

Data:

27 czerwca br. Ryszard Czerniawski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, wziął udział w spotkaniu inaugurującym II Ogólnopolską Konferencję Liderów Dialogu organizowaną przez Forum Dialogu Między Narodami, którego celem jest działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii oraz edukacja na rzecz tolerancji.
W swoim wystąpieniu Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnowania pełnej różnorodności pamięci historycznej. Podziękował również uczestniczącym w spotkaniu nauczycielom, którzy realizują zadania nowoczesnej edukacji - burzącej złe stereotypy oraz przejawy ignorancji i nieświadomości wśród młodych ludzi.
Konferencja odbyła się w ramach programu Liderzy Dialogu. Jest on skierowany do lokalnych aktywistów zaangażowanych w dialog polsko-żydowski, walkę z antysemityzmem, edukację o historii i kulturze żydowskiej oraz zajmujących się ochroną dziedzictwa żydowskiego w swoich miejscowościach. Tegoroczna Konferencja Liderów Dialogu została poświęcona pamięci Sherry Levy-Reiner, która przyczyniła się do rozwoju kontaktu pomiędzy amerykańską społecznością żydowską a polskim społeczeństwem.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP