Konferencja "Licencja na bezpieczeństwo" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
,

Konferencję organizuje Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22. Wydarzenie poświęcono zagadnieniom związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym.

W trakcie spotkania przedstawiciele Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych omówili zadania realizowane w ramach projektu "Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo", którego celem jest stworzenie nowoczesnej i kompleksowej platformy wymiany informacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele służb mundurowych, zawodów prawniczych i naukowcy.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2016-12-08 15:07:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-27 12:02:22
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk