Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „International Expert's Conference of Elder Abuse. Prevention and Protection” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „International Expert's Conference of Elder Abuse. Prevention and Protection” odbędzie się 14-15 czerwca 2019 r. w Krakowie. Wydarzenie organizuje Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA – międzynarodowa organizacja o zasięgu globalnym, która działa na rzecz ochrony osób starszych przed przemocą).

Tematyka planowanej konferencji koncentruje się na zjawisku przemocy wobec osób starszych, w szczególności w zakresie prewencji i ochrony praw osób starszych.

Przemoc wobec osób starszych jest poważnym problemem społecznym, moralnym i prawnym. Raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje, że każdego roku około 4 mln starszych osób w Europie pada ofiarą pada ofiarą przemocy fizycznej, blisko 30 mln - doświadcza przemocy psychicznej, a 2,5 tys. w wyniku przemocy traci życie.

Konferencja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Nadużyć Wobec Osób Starszych/World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD).

Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z zapobieganiem i ochroną osób starszych przed wszelkimi formami nadużyć, przemocy, zaniedbań i dyskryminacji oraz poznanie istniejących międzynarodowych rozwiązań systemowych i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania i interwencji.

Do grona słuchaczy i dyskutantów zaproszono krajowych i zagranicznych przedstawicieli polityki społecznej (senioralnej), organizacji pozarządowych, uczelni (w szczególności kierunków związanych gerontologią i pracą socjalną). Współpraca międzynarodowych, krajowych i regionalnych liderów, badaczy, geriatrów, pracowników socjalnych, daje możliwość wypracowania najlepszych rozwiązań prewencyjnych.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk