Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Horyzonty nienawiści. Zmora współczesnego świata” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Horyzonty nienawiści. Zmora współczesnego świata” odbędzie się 8 maja 2019 w Centrum Konferencyjnym w Olsztynie. Wydarzenie organizuje Koło Nauk Penalnych Nemezis i Psychologii Sądowej działające przy Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem konferencji jest propagowanie idei, zmierzających ku zwalczaniu szeroko rozumianej nienawiści. Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty o charakterze psychologicznym, praktycznym i naukowym. Ponadto, zostaną także zorganizowane warsztaty dydaktyczno-szkoleniowe, w których czynny udział wezmą zarówno uczestnicy jak i studenci, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności.

Według organizatorów konferencja ma stanowić niepowtarzalną okazją do wymiany zdań, poglądów cenionych prawników, nauczycieli akademickich oraz poszukiwania wspólnego konsensu, zmierzającego do przeciwdziałania i zmniejszenia skali problemu.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk