Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Dziecko z niepełnosprawnością – wyzwaniem dla oświaty” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

9 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej w LO nr 1 przy ulicy Felińskiego 15 w Warszawie odbędzie się konferencja „Dziecko z niepełnosprawnością – wyzwaniem dla oświaty”. Wydarzenie organizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Warszawie we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej.

Program konferencji:

8.30 – rejestracja

9.00 – 9.30 Powitanie gości

9.30 – 10.00 dr hab. n. med. prof. UM. Tadeusz Pietras UM, Łodź „Inkluzja ucznia z zaburzeniami psychicznymi”

10.00 – 10.15 dr Kornelia Czerwińska, APS, Warszawa, „Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w szkole ogólnodostępnej – włączenie czy wykluczenie edukacyjne?”

10.15 – 10.30 mgr Łukasz Głodek, Pogotowie Opiekuńcze nr 1, Warszawa, „Specyfika pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie umieszczoną w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” 

10.30 – 10.45 SOTIS dr Anna Waligórska / Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Warszawa, „Terapia i edukacja dziecka z ASD oparta na dowodach. Model NPDC w placówkach oświatowych

10.45-11.00 Fundacja VERBA Agata Battek, Warszawa, „Rola literatury w edukacji społecznej najmłodszych – czyli jak bohater z niepełnosprawnością stał się bajkowym przyjacielem przedszkolaków”

Przerwa 11.00-11.20

11.20 – 11.35 dr Kasper Sipowicz APS Warszawa, „Uczeń z niepełnosprawnością w szkole inkluzyjnej - zmiana jakościowa”

11.35 – 12.05 mgr Aleksandra Żarkiewicz MOS, Warszawa, „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - możliwość zindywidualizowanej edukacji, forma pomocy dziecku”

12.05 – 12.20 mgr Renata Borowiecka Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, „Zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji”

12.20 – 12.35 mgr Grażyna Pawłowska, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń, Warszawa, "Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w rozwoju edukacyjno-zawodowym"                        

12.35 – 12.50 mgr Jarosław Krasnodębski, Otwock, „Program terapeutyczny wg Sally Godard-Blythe w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością”

12.50-13.05 mgr Dorota Pąk PPP nr 3 w Warszawie, „Nieprawidłowe napięcie mięśniowe w procesie uczenia się u dziecka z niepełnosprawnością”

13.05 – 13.20 mgr Dorota Błażejczyk-Głowacka Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Warszawie, „Kluczowe kompetencje uczniów z autyzmem w procesie edukacji”

Przerwa 13.20-13.50

13.50 – 14.10 dr Urszula Gosk / dr Izabella Kucharczyk APS Warszawa, „Nauczyciel - uczeń z dysleksją w szkole ogólnodostępnej”

14.10 –14.30 mgr Elżbieta Darka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 w Warszawie, „Integracja, nauczanie włączające czy szkoła specjalna?”

14.30 - 14.40 mgr Mariola Pietroń – Ratyńska, Dyrektor SP 267 w Warszawie, „Nauczyciel artysta i przewodnik po świecie piękna – arteterapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

14.40 – 15.00 mgr Łukasz Głasek, Prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Społeczno Sportowego "Sprawni Razem", Warszawa, „Sport - szansą na osiągnięcie sukcesu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną” 

W  miarę możliwości podczas konferencji odbędzie się dodatkowo krótka prelekcja „Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością w PPP nr 3 w Warszawie”, którą wygłosi mgr Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz, pracownik poradni.                          

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk