Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja dot. ochrony ofiar przestępstw

Data:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wzięła udział w konferencji pt. „Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony” zorganizowanej przez Prokuraturę Generalną. 

 

W swoim przemówieniu prof. Irena Lipowicz zwróciła uwagę na pilną potrzebę nowelizacji ustawy o państwowej kompensacie. Przypomniała o wystąpieniach generalnych, które w tej sprawie kierowała m.in. do Prezydenta RP, Ministra Sprawiedliwości i przedstawicieli klubów parlamentarnych. Rzecznik mówiła również o znikomym wykorzystywaniu instytucji mediacji i podejmowanych przez Biuro RPO działaniach na rzecz stosowania tej formy rozstrzygania sporów np. z zakresu prawa karnego. Prof. Irena Lipowicz wskazała, że istotną kwestią jest również zapowiedź budowy systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

 

Konferencja jest częścią obchodzonego w dniach 23-28 lutego 2015 r. w całym kraju Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP