Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja dot. deinstytucjonalizacji opieki

Data:
Tagi: wydarzenie

W Biurze RPO odbyła się konferencja, której tematem było wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym. Udział w dyskusji wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucji unijnych oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkania eksperci m.in. przedstawili wyzwania, jakie stoją przed Polską w zakresie deinstytucjonalizacji opieki oraz zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w perspektywie porównawczej z innymi państwami UE.

Transmisję konferencji oglądało prawie 900 internautów.

 

 

 

 

 

 

 

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2014-02-18 09:07:05
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-20 16:26:57
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-20 16:26:57
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk