Konferencja „Diversity and Inclusion Changemakers 2019: Rethinking D&I. Towards The Real Change” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Konferencja „Diversity and Inclusion Changemakers 2019: Rethinking D&I. Towards The Real Change”  organizowana przez Fundację Diversity Hub odbędzie się 4 grudnia 2019 roku w Krakowie.

Organizacja corocznej konferencji jest odpowiedzią na potrzebę otwierania biznesu na różnorodność poprzez dostarczanie wiedzy eksperckiej i budowanie świadomości na temat tworzenia inkluzywnego środowiska pracy. Celem pośrednim jest wywieranie wpływu na zmianę społeczną zgodnie z ideą: „poprzez różnorodność zmieniamy biznes na lepsze, dzięki temu budujemy otwarty i przyjazny świat”.

Tegoroczne wydarzenie będzie dziesiątym, jubileuszowym spotkaniem środowiska największych firm, kluczowych uczelni, NGOs i przedstawicieli administracji publicznej, dyskutujących nad ideami nowoczesnego zarządzania, które nie pozostaje obojętne wobec człowieka, które nie stawia na pierwszym miejscu pojęcia zysku.

Konferencja będzie wezwaniem do powrotu do fundamentów, na których budowane powinny być strategie i dobre działania w obszarze Diversity & Inclusion. Prelegenci przyjrzą się podstawom D&I w pięciu kluczowych obszarach:

  • strategicznego podejścia do D&l,
  • skutecznego przezwyciężania największego wroga D&l - unconscious bias,
  • wspierania sieci pracowniczych - będących akceleratorem zmiany,
  • przezwyciężania konfliktów wynikających z różnorodności,
  • zadbania o kondycję psychiczną zespołu.
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-11-25 13:43:58
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk