Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „CODA - Podwójny potencjał” pod patronatem RPO

Data:

15 października Stowarzyszenie CODA POLSKA. SŁYSZĄCE DZIECI – NIESŁYSZĄCY RODZICE organizuje w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie konferencję „CODA - Podwójny potencjał”. Celem spotkania jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży słyszącej, pochodzącej z rodzin niesłyszących. Swoimi doświadczeniami podzielą się CODA , czyli osoby pełniące rolę pośredników między światem głuchych a słyszącą większością.  Rozmowy mają dotyczyć również konsekwencji, jakie wynikają z faktu bycia CODA  (obciążenia, obowiązki, zalety).

Więcej informacji na stronie o Stowarzyszeniu i jego działalności na stronie: www.codapolska.org i na FB Stowarzyszenia CODA POLSKA.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk