Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowa Konferencja „Budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz wspierania dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności. Wzmocnienie przekazu perspektywy dziecka” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Konferencja odbędzie się 31 maja 2019 roku w Krakowie, w Auli Krakowskiej Akademii im. F. Modrzewskiego przy ul. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, budynek B. Wydarzenie organizuje Małopolskie Stowarzyszenie Probacja we współpracy z Akademią Krakowską.

Celem spotkania jest zainspirowanie środowiska naukowego w Polsce oraz pracowników różnych sektorów pomocowych problematyką związaną z sytuacją i ochroną praw dzieci osób pozbawionych wolności. Tematyka ta ma walory interdyscyplinarne – jest obiektem zainteresowań zarówno nauk prawnych jak i pedagogicznych i psychologicznych. Konferencja, jak i towarzyszące jej wydarzenia są corocznym przedsięwzięciem, organizowanym przez poszczególne organizacje członkowskie międzynarodowej organizacji Children of Prisoners Europe (COPE).

Po raz pierwszy miejscem tego międzynarodowego spotkania przedstawicieli świata nauki, praktyków - pedagogów, psychologów, terapeutów, czy prawników, a także prawodawców, została wybrana Polska, a konkretnie Kraków. Organizacja konferencji powierzona została natomiast jedynej w Polsce organizacji członkowskiej COPE – Małopolskiemu Stowarzyszeniu Probacja we współpracy z Akademią Krakowską. Długofalowym celem podejmowanego działania, jest stworzenie systemu skutecznego wsparcia dzieci osób osadzonych (udzielania pomocy psychologicznej oraz wzmacnianie więzi pomiędzy odbywającymi karę pozbawienia wolności rodzicami i ich dziećmi na wolności, a także podnoszenie kompetencji rodzicielskich osadzonych rodziców). Podejmowane działanie będzie także kolejnym etapem walki ze stygmatyzacją dzieci więźniów, które niezasłużenie cierpią ze względu na obciążenie emocjonalne wyrokiem rodzica, ale też z powodu nagłego pogorszenia warunków ekonomicznych i uczucia osamotnienia podobnego do tego odczuwanego podczas żałoby po kimś bliskim. Tematem obrad będą również prawa dzieci do kontaktów z rodzicami oraz warunki w jakich spotkania te odbywają się lub powinny się odbywać.

W trakcie konferencji spotkają się ze sobą i podzielą dobrą praktyką pracownicy pierwszego kontaktu, jak również kadra naukowa zajmująca się tą tematyką z takich krajów jak: Stany Zjednoczone, Irlandia, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Włochy, Węgry, Chorwacja, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Francja, Grecja oraz Belgia.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk