Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Bliżej Alzheimera” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Konferencja „Bliżej Alzheimera” odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w Siedlcach. Wydarzenie organizuje Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w ramach projektu wsparcia bezpośredniego opiekunów osób chorych na demencję przebywających w domu, pod nazwą „Alzheimer! Jak żyć?”. Projekt dofinansowany jest z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Konferencja jest częścią trzydniowego XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich. Związana jest również z jubileuszem 25 lat działalności Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz 20 lat istnienia pierwszego w Polsce całodobowego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach.

Uczestnicy konferencji będą dyskutować m.in. o:

  • problemach chorych i ich opiekunów związanych z brakiem systemowej opieki nad tą grupą chorych,
  • najpilniejszych potrzebach chorych i ich opiekunów na podstawie doświadczeń z 12 miesięcy trwania projektu i 25-cio letniego okresu działania stowarzyszenia,
  • psychicznym wypaleniu opiekuna bezpośredniego,
  • profilaktyce pozwalającej na wydłużenie normalnego funkcjonowania chorego i jego rodziny w życiu społecznym,
  • problemach pielęgnacji,
  • heroicznej walce o godność chorego, nadziei i przegranej,
  • potrzebach „chwil wytchnienia” dla opiekuna i miejscu bezpiecznego pobytu w tym czasie chorego.

Adresatami konferencji są organizacje pozarządowe zajmujące się chorymi na Alzheimera i ich opiekunami z różnych stron Polski, organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, słuchacze kierunków medycznych siedleckich szkół i uczelni, przyszli i obecni pracownicy służb medycznych, opiekunowie zawodowi osób z niepełnosprawnościami, opiekunowie bezpośredni, pielęgniarki środowiskowe, lekarze, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przychodni, szpitali.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk